ვებ სერვერის კონფიგურაცია (ერთჯერადი)

₾200.00 GEL

Linux ოპერაციული სისტემის კონფიგურაცია
Apache, Nginx, Openlitespeed ინსტალაცია და კონფიგურაცია
PHP 5.3 - 8.2 ინსტალაცია და კონფიგურაცია
MySQL ინსტალაცია და კონფიგურაცია
FTP, SSH, Memcached, Redis ინსტალაცია და კონფიგურაცია

მაილ სერვერის კონფიგურაცია (ერთჯერადი)

₾200.00 GEL

Linux/Windows ოპერაციული სისტემაზე
IMAP, POP3, SMTP კონფიგურაცია
TLS/SSL კონფიგურაცია
Webmail აწყობა